?

Log in

No account? Create an account


Raw + Engtrans (talk): T.M.Revolution Fanpage@FB
Engtrans (song): http://isabell-sen.blogspot.com/2013/05/tmrevolution-ft-mizuki-nana-preserved.html
Viettrans and subbed by mabo_sensen

[Nỗi cô đơn của cuộc đời bị cầm tù...]https://drive.google.com/file/d/0B0p0rrfnFchiQU1HQ1VRX2FqVDA/view?usp=sharing

Đôi điều về hiệu ứng REM: khái niệm này đề cập tới một hình thái giấc ngủ, khi não hoạt động rất mạnh ngay trong lúc ngủ gây ra hiện tượng con ngươi chuyển động dưới mí mắt đang nhắm (tiếng Anh viết tắt là REM), trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ thấy những giấc mơ rõ ràng nhất, thậm chí có thể có cả giấc mơ tỉnh (lucid dream) 

Tags: