?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Comments

( 6 comments — Leave a comment )
teenwitchss
Jan. 21st, 2016 04:52 am (UTC)
Arigatou ~ <3
Chung vui ké sn Nana-san :3
mabo_sensen
Jan. 21st, 2016 01:27 pm (UTC)
Cảm ơn ss đã cmt ạ :3
Đổi qua mấy fandom, LJ vẫn quạnh hiu như cũ :'(
teenwitchss
Jan. 21st, 2016 03:00 pm (UTC)
Tại em đổi qua toàn fandom neo người =))))))
Thử Arashi/Hey!Say!JUMP chắc đông vui hơn đó =)))
mabo_sensen
Jan. 21st, 2016 04:17 pm (UTC)
Em đã bỏ nhà Ar theo nhà NEWS, lòng dạ nào quay lại ạ :'( :'(
teenwitchss
Jan. 21st, 2016 04:20 pm (UTC)
Quay đầu lại là bờ =)))
Ss bỏ Kisumai 2 năm cuối cùng cũng quay lại rồi nè :(
mabo_sensen
Jan. 22nd, 2016 11:52 am (UTC)
Woa O__O Có thể quay lại xem ra tình yêu rất lớn đó ạ :)))
Vậy em sẽ đợi nửa năm nữa đủ hạn quay lại nhà Ar =))))
( 6 comments — Leave a comment )